Το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching (CBC) επικεντρώνεται στην ιδέα ότι ο τρόπος που αντιδρούμε στα γεγονότα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις σκέψεις και τις πεποιθήσεις μας για αυτά.
Επανεξετάζοντας ορισμένες σκέψεις και πεποιθήσεις μας μπορούμε να αναπτύξουμε εναλλακτικές οπτικές και συμπεριφορές που μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικές.
Το CBC μπορεί να φανεί χρήσιμο σε καταστάσεις όπως :
•Άγχος
•Δυσάρεστο Συναίσθημα
•Ανυπομονησία
•Χαμηλή αυτοπεποίθηση
•Έλλειψη αποφασιστικότητας
•Αναβλητικότητα
•Προβλήματα επικοινωνίας
•Προβλήματα διαχείρισης θυμού