Όλοι γνωρίζουμε τι είναι το Stress, αφού όλοι το έχουμε βιώσει. Αυτό που νιώθουμε όμως δεν καθορίζεται μόνο από αυτό που μας συμβαίνει ούτε και από τις καταστάσεις τις οποίες βιώνουμε. Αυτό που νιώθουμε και ο βαθμός στον οποίο το νιώθουμε καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις που βιώνουμε και από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτές. Το ευχάριστο είναι ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις αντιδράσεις μας απέναντι στο Stress και να αναπτύξουμε τις κατάλληλες δεξιότητες για να το διαχειριστούμε. Για το σκοπό αυτό έχουμε ανάγκη από τεχνικές και εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε καλύτερα το Stress, να γίνουμε περισσότερο αποτελεσματικοί και να έχουμε καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία.


Ως Life Coach είμαι σε θέση να σας βοηθήσω να θέσετε σε λειτουργία σωματικές, ψυχολογικές και συμπεριφορικές στρατηγικές και να τις ενσωματώσετε στην καθημερινή σας ζωή, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης Stress.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα είτε σε μορφή ατομικών συνεδριών είτε ως μέλη ενός Group.