Ολόκληρη η συμπεριφορά μας και η αλληλεπίδραση μας με το περιβάλλον είναι προϊόν των νοητικών μας λειτουργιών και επηρεάζεται σημαντικά από το νευρικό μας σύστημα.

Με τον όρο “νοητικές λειτουργίες “ εννοούμε το σύνολο εκείνων των λειτουργιών που μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε, να σκεφτόμαστε, να επικοινωνούμε, να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες, να λαμβάνουμε αποφάσεις.

Παράλληλα, η επίδραση που ασκούν οι ορμόνες στην διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας, των συναισθημάτων και γενικά των στοχοκατευθυνόμενων συμπεριφορών μας είναι μεγάλη.

Η εξοικείωση μας με τις παραπάνω έννοιες είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό την σκέψη, τα συναισθήματα, την συμπεριφορά μας και προς αυτήν την κατεύθυνση μπορώ να βοηθήσω αποτελεσματικά τον συνομιλητή μου.