Η Βασιλική Μπούρα Ψυχοθεραπεύτρια- Life Coach & Personal Coaching , εφεξής η εταιρεία μας, γνωρίζουμε  τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό και με σεβασμό στην Ελληνική νομοθεσία αλλά και τον νέο κανονισμό GDPR «Κανονισμό 2016/679»  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», παραθέτουμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης.

Ποιοι είμαστε

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι: vasilikiboura.gr εφεξής η σελίδα μας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και γιατί τα συλλέγουμε

Cookies

Η σελίδα μας χρησιμοποιεί τεχνολογίες HTTP cookies για την διευκόλυνση αλλά και για την σωστή και ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Αν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση των παραπάνω, μπορείτε με ρύθμιση στον browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, κτλ) να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση τους ή απλά να κλείσετε την ιστοσελίδα. Χωρίς τα cookie δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Στην σελίδα μας μπορεί να υπάρχουν υπερσυνδέσεις (links) προς άλλες σελίδες ή ενδεχομένος ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.).  Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο, ωστόσο δεν φέρουμε κάποια ευθύνη για της πολιτκές απορύτου άλλων σελίδων όπου ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Analytics

Η σελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics καθώς και  το WassUp – Visitor Details και μαζί με αυτά εγκαθίσταται το tracking cookie των προαναφερθέντων υπηρεσίλων. Τα δεδομένα που συλλέγει η υπηρεσία του Google Analytics και  το WassUp – Visitor Detail, είναι ανώνυμα στατιστικά επισκεψιμότητας. Τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία είναι ανώνυμα, τα χρησιμοποιεί το  vasilikiboura.gr για την βελτίωση των υπηρεσιών, αλλά και για σκοπούς μάρκετινγκ και προώθησης.

Αν δεν επιθυμείτε την εγκατάσταση του tracking cookie της υπηρεσίες Google Analytics, μπορείτε να εγκαταστήσετε στον browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, κτλ) την επέκταση για αποκλεισμό εγκατάστασης tracking cookie από την υπηρεσία Google Analytics. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.  Για το tracking cookie της υπηρεσίες WassUp – Visitor Details θα πρέπει να επικοινωνίσετε με τον διαχειριστή της σελίδας μας εδώ και να ζητήσετε να εξερεθείτε από τα στατιστικά στοιχεία του WassUp – Visitor Details.

Πιστοποιητικά ασφαλειάς

Η  σελίδα μας, κάνει χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης https για την διασφάλιση του απορρήτου κατά την επίσκεψη σας στην σελίδα μας.

Αλλαγή όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποίηση των όρων χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου, για το λόγο αυτό οι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα .