Γνωρίζοντας την σημασία της «Αυτό-ηγεσίας» στην σημερινή εποχή, δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα διάρκειας 12 εβδομάδων, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

 • Να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τις αρχές, τις αξίες, τις πεποιθήσεις, τις δυνατότητες και τα ταλέντα τους
 • Να θέσουν ξεκάθαρους στόχους
 • Να δημιουργήσουν συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους
 • Να μάθουν να εντοπίζουν τα οφέλη που αποκόμισαν από μία δύσκολη κατάσταση ή από μία αποτυχία
 • Να μάθουν τρόπους διαχείρισης του άγχους
 • Να μάθουν τρόπους ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης
 • Να μάθουν τρόπους βελτίωσης της συναισθηματικής τους κατάστασης

Ως επιστήμονας υγείας, δίνω μεγάλη έμφαση στα σύγχρονα ευρήματα της Νευροεπιστήμης και χαίρομαι πάντα να μοιράζομαι αυτήν την γνώση με τους συνομιλητές μου, προκειμένου εκείνοι:

 • Να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός τους, το «κέντρο ελέγχου» όπως συνηθίζω να τον αποκαλώ
 • Να μάθουν τον τρόπο να τοποθετούν την σκέψη τους έτσι ώστε να οδηγούνται στα επιθυμητά αποτελέσματα
 • Να μάθουν τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους
 • Να κατανοήσουν από πού πηγάζει η τωρινή τους συμπεριφορά, να την αποκωδικοποιήσουν και να την διαμορφώσουν εκ νέου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εγκεφάλου τους.

Διάρκεια: 14 εβδομάδες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε κύκλο ατομικών συνεδριών ή ως μέλη ενός Life Coaching Group.