Η εφηβεία είναι μία πολύ ιδιαίτερη περίοδος στην ζωή του κάθε ανθρώπου και παρά το γεγονός ότι αποτελεί το προπαρασκευαστικό για την ενηλικίωσή μας στάδιο-πράγμα που την καθιστά πολύ ενδιαφέρουσα χρονική περίοδο της ζωής μας- έχουμε συνηθίσει να την συνδέουμε περισσότερο με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο σε αυτήν την ηλικία.
Γνωρίζοντας τις αλλαγές και την εξελικτική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο ενός εφήβου, θεωρώ την συγκεκριμένη ηλικία κατάλληλη για καλλιέργεια δεξιοτήτων, ιδεών, γνώσεων, που μπορούν να φανούν εξαιρετικά χρήσιμες σε έναν έφηβο, προκειμένου αυτός να γίνει ο ενήλικας που επιθυμεί και να κάνει συνειδητές επιλογές.
Με την διάθεση λοιπόν να είμαστε δημιουργικά επιδραστικοί επάνω στην συγκεκριμένη ηλικία, και όχι να αντιδρούμε σε αυτήν, χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με εφήβους, είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Δυνατότητα δημιουργίας Life Coaching Group για εφήβους