Όλοι έχουμε στόχους και όλοι διαθέτουμε το δυναμικό που μπορεί να μας οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων μας. Οι περισσότεροι όμως παρασυρόμαστε από την ρουτίνα της καθημερινότητας και βάζουμε τους στόχους μας στην άκρη.

Υπάρχουν και άνθρωποι που φοβούνται την αλλαγή και συνεχίζουν να ζουν με βάση τα «πρέπει» και όχι τα «θέλω» τους ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ανακαλύψει καν τα «θέλω» τους. Για όλους αυτούς τους ανθρώπους η μετάβαση από το σημείο στο οποίο βρίσκονται, στο σημείο στο οποίο επιθυμούν να βρίσκονται μοιάζει δύσκολη ή αδύνατη. Δεν είναι όμως. Με όχημα το Life Coaching η μετάβαση αυτή είναι εφικτή.

Το Life Coaching είναι το κλειδί που απελευθερώνει το δυναμικό ενός ανθρώπου και τον βοηθά να υλοποιήσει τους στόχους του, επιτυγχάνοντας μετρήσιμα αποτελέσματα. Είναι ο δρόμος που μας φέρνει όλο και πιο κοντά στην αυτογνωσία, η κατάκτηση της οποίας είναι το Α και το Ω για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να κάνει συνειδητές επιλογές στην ζωή του.


Ως Life Coach μπορώ να σας βοηθήσω:

• Να γνωρίσετε καλύτερα τον εαυτό σας
• Να θέσετε ξεκάθαρους στόχους
• Να θέσετε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των στόχων σας
• Να δημιουργήσετε συγκεκριμένο πλάνο ενεργειών για την επίτευξη των στόχων σας
• Να υπερβείτε δυσκολίες και εμπόδια
• Να απελευθερώσετε το δυναμικό σας
• Να εντοπίσετε τις αρχές, τις αξίες και τις πεποιθήσεις σας
• Να εντοπίσετε τα οφέλη που αποκομίσατε από μία δύσκολη κατάσταση ή από μία αποτυχία
• Να επανατοποθετηθείτε σε σχέση με μία περιοριστική σας πεποίθηση

Τμήματα Coaching

Ενημερωθείτε για το τμήμα μας Life Coaching Groups
Ενημερωθείτε για το τμήμα μας Life Coaching για εφήβους