Το Personal Coaching είναι μία εξερεύνηση του εαυτού μας και των τρόπων με τους οποίους μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε ένα στόχο και να τον πετύχουμε. Δεν προσφέρει αυτόματες, έτοιμες λύσεις. Πρόκειται για μία διαδικασία μέσα από την οποία κτίζονται τα θεμέλια για την σφαιρική προσέγγιση οποιουδήποτε στόχου και η οποία αποδεδειγμένα αυξάνει την αποτελεσματικότητα ενός ατόμου.


Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το Personal Coaching:


• Μαθαίνουμε τρόπους ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης
• Μαθαίνουμε τρόπους διαχείρισης του άγχους
• Μαθαίνουμε να τοποθετούμε τον τρόπο σκέψης μας έτσι ώστε να οδηγούμαστε στα επιθυμητά αποτελέσματα
• Μαθαίνουμε τρόπους βελτίωσης της συναισθηματικής μας κατάστασης
• Επανεξετάζουμε τις αρχές, τις αξίες, τις πεποιθήσεις μας